Next-Gen

Poster Joan Maragall

by escolajoanmaragall
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
5

Test Glog

SEQÜÈNCIA1. El mestre fa una tria d'un text motivador i proper.2. Fa la preparació i organització del taller: objectius que vull aconseguir, com faré el modelatge, preguntes que faré als alumnes...3. Taller a l'aula. 3.1- Connexió amb els alumnes 3.2- Modelatge 3.3- L'activitat dels alumnes: Individual i després per parelles. 3.4- Posada en comú en gran grup És el moment en que els alumnes van responent entre tots les preguntes que han anat sorgint al llarg del taller. 3.5- Reflexió final de la sessió4. Taller 2 4.1- El mestre fa un recordatòri de l'estratègia que estaven treballant i dóna als alumnes un segon text de la mateixa temàtica "La xocolata conquereix el planeta" 4.2- Els alumnes van omplint la graella. 4.3- A mitja sessió el mestre fa una falca oral per reforçar i reconduir el que estan fent. 4.4- Posada en comú i es van responent les preguntes. 4.5- Per acabar fan una autoavaluació i reben una sorpresa; una mica de xocolata per cadascú!5. Per acabar el mestre fa una reflexió personal del taller que a dut a terme a l'aula.

.

JUSTIFICACIÓAplicació de l'estratègia FER-SE PREGUNTES a l'àrea de Coneixement del Medi amb un text divulgatiu amb una temàtica engrescadora pels alumnes.Es pretén que els alumnes relacionin els nous coneixements amb els treballats al llarg del curs.

Activitats de comprensió lectoraEstratègia FER-SE PREGUNTES

Juny de 2013

"Els espanyols descobreixen el cacau"

GRUP:21 alumnes de l'aula de 5èA (4 alumnes formen part del grup diana i cal tenir en compte que possiblement necessitaran més suport que la resta).a l'aula hi ha el mestre tutor i un mestre de suport.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.