Next-Gen

PC vs PS (grammar spot)

by sunrise651
Last updated 6 months ago

Discipline:
World Languages
Subject:
English
Grade:
3

Toggle fullscreen Print glog
PC vs PS (grammar spot)

Сегашно просто време

Сегашно продължително време

Използва се за действия, които се случват в момента на говорене.

Използва се за действия, които се случват винаги или често.

Тя седи на чина сега.

Това е мястото, където седя всеки ден.

Той спи там сега.

Той спи там всяка вечер.

Това е, която тя прави в момента.

Тя влиза в магазина редовно.


Comments

    There are no comments for this Glog.