Next-Gen

New Glog

by acihangi
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
New Glog

"Sizi görmüyor muyum dikkat! Trenlere çikolata yediriyorum""En akıllı tarafımdır balıkla deniz tutmak""Çocuğu çocukluyor bir düdüğün kırmızısı""Güneş bir pazartesi olarak mı duruyor burnunuzda"(Edip Cansever)

"Adam yıldızlara basa basa yürüdü""Dengesini uzun bıyıklarına borçlu yürürken""Başladı Afrikası uzun bir gece""Güvercin kuşkusu cırlak güneş"(Cemal Süreya)

Tomie dePaola

ANLAMSIZLIĞA KADAR ÖZGÜR OL ! İkinci Yeni Hareketi...

* Şiirin üslubu, konuşma dilinden uzak ve mantık dokusundan arındırılmış; özgün olmalıdır.*Kapalı ve soyut bir anlatım vardır. Konuşma diline sırt çevirmişlerdir.* Sözcükler arasındaki anlamsal bağlantıları kopararak yeni görüntüler oluşturma yolunu seçmişlerdir.* Tesadüfen seçilmiş kelime veya cümlelerin alt alta sıralanmasıyla şiirin oluşturulduğu intibaını verirler.* Genelde cümle yapıları bozuktur. Bir boş vermişlik havası hâkimdir.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.