Next-Gen

New Glog 1

by vallbona
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Test Glog

.

JustificacióCom que hem treballat, a ciències socials, els costums, la vida quotidiana i la societat grega, hem escollit la lectura d'un text que tracta sobre la dona atenenca, que permet, a l'alumnat, identificar-se amb la problemàtica de l'època, tot comparant-se amb l'actual. La Grècia clàssica forma part del currículum de 1r d'ESO.

SEC. D'INS DE VALLBONA D'ANOIA

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

LA DONA ATENENCA

Preparació / recursos1) Recerca d 'un text adient i atractiu a través dels enllaços complementaris del llibre digital de 1r ESO de Ciències Socials.2) Lectura exhaustiva del text escollit i posterior adaptació al nivell d'aula, tant pel que fa al contingut com a la presentació.3) Finalment, anticipant-nos als possibles dubtes que pugui trobar l'alumnat en el desenvolupament del taller, hem establert una sèrie d'estratègies per poder-los resoldre satisfactòriament al moment.

Seqüència(índex de l'activitat)1. Mini Lliçó (20'). Primerament presentem el taller a l'alumnat i expliquem com funciona l'estratègia de fer-se preguntes. Seguidament fem un exemple nosaltres (modelatge) del títol i del primer paràgraf, perquè vegin la dinàmica que han de seguir.2. Lectura independent (20'). Els alumnes han de llegir el text individualment i, a la vegada, han d'anar omplint la graella.3. Parlem del text (20'). Els alumnes en petit grup o en parelles comparteixen el text i les seves opinions.*4. Atenció a la diversitat. El professor s'encarregarà d'atendre l'alumnat amb dificultats, prestant especial atenció als possibles dubtes que puguin sorgir al llarg del taller.5. Finalment, els alumnes autoavaluaran el taller, mitjançant una rúbrica.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.