Next-Gen

Miedzynarodowy Dzien Teatru

by maranocna
Last updated 3 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Miedzynarodowy Dzien Teatru

27 MARZEC

Międzynarodowy Dzień Teatru

Święto uchwalone w 1961 roku, na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miejsce 27 marca 1957 roku.

Obchody Światowych Dni Teatru mają na celu realizacje statutowych zobowiązań ITI. W statucie czytamy m.in.: ITI powstało w celu promocji i międzynarodowej wymiany informacji na temat teatru, pobudzenia kreacji i zwiększenia współpracy ludzi teatru; uświadomienia opinii publicznej wagi sztuki i artystycznej kreacji w życiu codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich .


Comments

    There are no comments for this Glog.