Next-Gen

Madame Bovary

by LjiljanaL
Last updated 1 year ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Toggle fullscreen Print glog
Madame Bovary

Gustave Flaubert1821.-1880.

Realistički psihološki roman

Načelo tipičnosti* tip nezadovoljne provincijalke* tip malograđanina, provincijalca* tip lihvara

Načelo istinitostipoticaj: novinski članak iz crne kronike

Kompozicija* kronološka, trodijelna* bez naglašenih faza - poputjednoličnosti života

Bovarizam -  predstavlja obrazac ponašanja u kojem se gubi osjećaj za realnost zbog dugotrajnog i postojanog nezadovoljstva koje je posljedica razlike između umišljene slike o sebi i svog stvarnog postojanja

Pripovjedač* sveznajući* potpuno neutralan* ne komunicira s čitateljem

Gospođa Bovary

GospođaBovary

"Madame Bovary c'est moi.""Gospođa Bovary - to sam ja."- rekao je, navodno, Flaubert -


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.