Next-Gen

Lasse og Tue

by Whattodo
Last updated 3 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Lasse og Tue

Daglig motion

Hjerte- og karsygdomme (HKS) omfatter sygdomme i selve hjertet, hjertets kransartertier (koronarkar) og karsystemet til resten af kroppens organer med sygdomme i hjernekar, nyrekar og perifere kar som de vigtigste. Koronar hjertesygdom er ansvarlig for mere end halvdelen af alle dødsfald fra HKS, som igen udgør omkring halvdelen af dødsfaldene i Norge. Hjerteinfarkt som dødsårsag stiger med alderen.

Regelmæssig fysisk aktivitet eller god kondition er gunstigt associeret til blodlipider, blodtryk, insulinfølsomhedog overvægt. Øget fysisk aktivitet kan samtidig påvirke disse faktorer i gunstig retning. Regelmæssig fysisk aktivitet reducerer risikoen for at udvikle diabetes type 2 betydeligt. De personer som har størst risiko for at udvikle diabetes type 2 ser ud til at have bedst effekt af regelmæssig fysisk aktivitet.

Man skal motionere hver dag, fordi det er sundt. Regelmæssig fysisk aktivitet reducerer risikoen for at udvikle hjerte- og karsygdomme generelt og koronar hjertesygdom specielt.

Det er forskelligt fra person til person, hvordan man skal motionere. Nogle kan nøjes med at gå en tur hver dag, imens andre skal ud at løbe eller andet.

Højt blodtryk rammer 10-15% af den voksne befolkning og er en vigtig risikofaktor for hjerneblødning og hjerteinfarkt. Forsøg viser 25% lavere forekomst af hjertedød blandt mænd som deltager i hjerterehabilitering, hvor fysisk træning indgår.

Lasse og Tue


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.