Next-Gen

Jornada Torrescasana

by Torrescasana
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
5

Test Glog

Seqüència1. Minilliçó. - Connexions. - Modelatge. - Girat i parla. - Enllaç.2. Lectura independent. - Atenció a la diversitat. - Falca oral.3. Parlem del text: Compartim i reflexionem.4. Autoavaluació. - Rúbrica.7. Atenció a l'alumnat d'EE.

JustificacióAquesta activitat es troba ubicada dintre de la unitat didàctica número 7 de coneixement del medi social i cultural (L'època dels castells).Mitjançant aquest text, els alumnes tindran una noció de la realitat del paper de la dona a l'edat mitjana.

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

L'època dels castells

Preparació / recursosL'activitat es va realitzar a la biblioteca del centre, ja que podíem disposar d'una pissarra digital, i l'espai era el més adient pel tipus d'agrupament que es requeria.A banda de la pissarra digital, també vam fer servir els folis del taller (lectura, activitats i autoavaluació).

Escola Torrescasana


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.