Next-Gen

jornada Marquès

by escolamarquesdelapobla
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
5

Test Glog

Seqüència1. Minilliçó: -Connexions. - Modelatge. - Girat i parla. - Enllaç.2. Lectura independent: - Atenció a la diversitat. - Falca oral.3. Parlem del text: Compartim i reflexionem.4- Autoavaluació. - Rúbrica

JustificacióTenint en compte que actualment els nostres alumnes estan vivint en un món cada vegada més visual,vam pensar en fer una activitat que fes palès aquesta interacció entre els alumnes i l'entorn. Ens va semblar molt interessant i motivador pels nostres alumnes treballar l'estratègia de fer prediccions i fer-nos preguntes al voltant d'una imatge. També per a nosaltres, com a grup d'impuls a la lectura, va representar un repte, tenint en compte que s'havien de coordinar els curriculum des de l'àrea de llengua, medi, visual i plàstica.

Escola Marquès de la Pobla

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

Pesca nocturna en Antibes

Preparació / recursos Hem dividit en cinc parts "Pesca nocturna en Antibes" que és una pintura a l'oli sobre tela, que Picasso va realitzar l'any 1939. Tenim pissarra digital a cada aula, hem anat projectant les imatges i els alumnes les anaven observant i s'anaven fent preguntes. També disposaven de graelles per tal de realitzar l'activitat i finalment també van fer una graella d'autoavaluació.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.