Next-Gen

Jornada ILEC5

by monsenyorgibert
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
3

Test Glog

Seqüència1. Introducció2. Lectura lectura del títol lectura introducció imatges lectura imatges3. Lectura individual4. Lectura en veu alta5. Treball preguntes treball en petit grup posada en comú6. Elaboració d' una conclusió

.

Justificació*Durant el segon trimestre tota l'escola hem treballat el PROJECTE DE L' AIGUA.*ESTRATÈGIA a TREBALLAR:activar coneixements previs*Objectius activitat: Relacionar la informació que ens dona el text amb els coneixements previs dels alumnes.A partir de la lectura construir un coneixement significatiu a nivell individual.

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

Preparació / recursos

LLEGIR PER APRENDRE:

L'aigua un recurs natural. Pensem-hi!

Escola Monsenyor Gibert


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.