Next-Gen

Jornada Flandes

by flandes
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
5

Test Glog

Seqüència1.El primer que vam fer va ser triar el tema del projecte, que va resultar ser els Vídeo jocs.2.Treball en grups sobre la recerca d'informació i posar en comú la informació trobada. 3.Treballar diferents estratègies de la lectura a partir de textos relacionats amb el tema dels vídeo jocs. -Les estratègies més treballades han sigut: Capacitat de sintèsi, deduir el significat de les paraules per context i saber extreure la idea principal del text i fer inferències amb altres matèries. - Hem treballat sempre a partir del text periodístic.4. Ser conscients del que hem après al final de cada sessió.

JustificacióA partir del projecte de videojocs que sorgeix del propi interès dels alumnes, s'han programat una sèrie d'activitats relacionadesamb la comprenssió lectoraTenint en compte les diferents tipologies de text i la motivació dels alumnes pel text periodístic, s'ha triat un article relacionat amb un vídeo joc que parla de la llegenda de Sant Jordi.

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

El videojoc de sant Jordi

Recursos utilitzats Diari Ara: espai video jocsFitxes treballades a classe

Escola Les Flandes


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.