Next-Gen

Jiddisch

by Silversmack
Last updated 5 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Beginning readers

Toggle fullscreen Print glog
Jiddisch

Jiddisch

Jiddisch är ett minoritetsspråk.

För att bli ett minoritesspråk måste det funnits i över hundra år och folketmåste välja att det ska bli ett och att det ska vara ett språk och inte en dialekt. Jiddisch har funnits i Sverigei sedan i slutet av 1700-talet.

Jiddisch hör till två språkfamiljer. Det är dengermanska och den slaviska, och inslag av hebreiska.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.