Next-Gen

ITACA. Brais Rei

by bibliotequeira
Last updated 4 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
ITACA. Brais Rei

itacabrais rei

Lonxe, moi lonxeonde os sentimentos non chegane as bágoas non caen alá, onde o mundo rematae as augas se perden, onde o ceo cae.Alá atópase voltando a Itacana barca de vela co trapo dun tear,alá volta, perdido en mundos por imaxinar,perdido en mares de soños,pero volta, volta a Itaca, volta ao fogar,volta por saber amar.


Comments

    There are no comments for this Glog.