Next-Gen

ILEC

by escolaandersen
Last updated 4 years ago

Discipline:
World Languages
Subject:
Other

Test Glog

Seqüència1. Explicitació del propòsit i objectiu2. Coneixement de la tipologia de text que treballem.3. Presentació del referent.4. Treball col.lectiu d'un enunciat.6. Treball per parelles.7. Treball de l'estratègia de fer-se preguntes.8. Presentació de la rúbrica

DescripcióUna de les conclusions extretes de la diagnosi de resultats va ser que els nostres alumnes tenien dificultats en la interpretació d'esquemes i enunciats.En el Seminari de l'ILEC hem dissenyat una activitat per treballar amb els alumnes aquest aspecte.

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

LA COMPRENSIÓ DELS ENUNCIATS

Preparació / recursos- Disseny d'una activitat per treballar la comprensió d'enunciats.- Elaboració d'un referent d'aula.- Elaboració d'una rúbrica d'autoavaluació o coavaluació.

Aspectes pendents:- Adaptar el referent i la rúbrica a CM i CS.- Preparar enunciats adequats a cada edat.- Posar a la pràctica aquest treball a les aules.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.