Next-Gen

Hypertensie.

by ampalavida
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Health & Medicine

Toggle fullscreen Print glog
Hypertensie.

Geen oorzaakMAARErfelijkOngezond leven

Bewust worden• Medicatie (vb: bètablokkers,diuretica,…)• Natuurlijke weg (vb: aromatherapie, yoga,…)• bloeddrukmeter

Definitie

Oorzaken

Gevolgen

Behandeling

De druk die uitgeoefend wordt op de wand van een bloedvat.

Symptomen

Bloeddruk

Hoge bloeddruk

Bloeddrukwaarde in rust <140/90 mm Hg

Opgejaagd voelen.Zeer uitgeputRood gelaat

Psychosociaal

Economisch

Op zich=niet veelComplicaties=wel

Veel geldSporten, medicatie,...

Defenitie


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.