Next-Gen

Gunakan Bahasa Melayu-Mariam

by rosza
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Gunakan Bahasa Melayu-Mariam

Kembalikan Bahasa Melayu Yang Kian Pudar

Kita harus menggunakan Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu melambangkan bangsa dan budaya.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.