Next-Gen

Gaelscoil Chluain Dolcáin

by rachelninuallain
Last updated 2 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Gaelscoil Chluain Dolcáin

Bunaíodh Gaelscoil Chluain Dolcáin sa bhlian 1984. Is bunscoil lán ghaelach í. Tá aon rang déag ann ó naíonáin shóisearacha go rang a sé le 323 daltaí. Tá dhá rang naíonáin shóisearacha, naíonáin shinsearacha agus rang a trí, agus rang amháin de gach rang eile. Bhunscoil chaitiliceach is ea Gaelscoil Chluain Dolcáin ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga labhartha i measc na múinteoirí, páistí agus tuismitheoirí. Tá cúrsaí spóirt tábhachtach sa scoil seo. Tá an páirc uile aimsire ar fáil dóibh ó meanscoil béaldorais, Coláiste Chilliain. Bíonn ceacht spóirt ag na ranganna dhá uair in aghaidh na seachtaine. I 2006 bhuaigh Gaelscoil Chluain Dolcáin an Digital Schools award le haghaidh sár-úsáid ICT ar scoil. Tá clár bán idirghníomhach i ngach rang agus tá 30 iPad ar fáil sa scoil

Gaelscoil Chluain Dolcáin

Ó thaobh an obair bhaile de, faigheann na ranganna obair bhaile trathnóna Dé Luain go tráthnóna Déardaoin. Ní bhíonn aon obair bhaile tráthnóna Dé hAoine, rud a chiallaíonn nach mbíonn obair bhaile ag na páistí thar an deireadh seachtaine.De bharr gur bhunscoil lán-ghaeilge í, bíonn ard-chaighdeán gaeilge ag teastáil óna páistí. Sna naíonáin shóisearacha bíonn tumoideachas a siúl chun cabhrú leis na daltaí an Ghaeilge a fhoghlaim.Sa scoil seo tá polasaí bia sláinntiúl i bhfeidhm, ach ar an Aoine bíonn cead ag na páistí milseáin a thógáil leo ar scoil. Ní bhíonn cead deochanna fiosaí a thógáil isteach áfach


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.