Next-Gen

FER HIPÒTESIS

by doctorferrer
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
5

Test Glog

Seqüència1. Preparació del taller2. Aplicació del taller3. Avaluació del taller

Vam decidir treballar la segona estratègia, fer hipòtesis, en dues àrees diferents del català i del castellà. Vam preparar dos tallers amb textos de Coneixement del Medi i d'Anglès.El text de Medi, de tipus informatiu, proporciona un format molt visual per introduir el tema de la reproducció humana.La lectura narrativa preparada per anglès, porta per títol: Jack and his computer (a real or a fiction story?)

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

FER HIPÒTESIS

La part més laboriosa dels dos tallers va ser la tria i preparació dels textos. Una vegada redactats i decidit el format que tindríen, la posta en pràctica dels tallers ha estat diferent a cada matèria. En el cas de medi s'ha seguit més fidelment el model de taller proposat, pel que fa al treball independent. En canvi, en anglès s'ha optat per fer un treball més col.lectiu i guiat pel mestre.

ANGLÈS

MEDI


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.