Next-Gen

FEM INFERÈNCIES

by doctorferrer
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
5

Test Glog

Seqüència 1. Preparació del taller.2. Activitats prèvies amb els alumnes: inferir a partir de frases i d'un mini text.3. Aplicació del taller.4. Avaluació del taller.

Ens va semblar que per ensenyar a inferir ens seria més fàcil a partir d'un text de l'àrea de llengua catalana. Per aquest motiu vam escollir un conte, amb una gran riquesa de lèxic i frases fetes.A més a més els protagonistes i la temàtica del conte ens permetien fer connexions amb d'altres contes ja coneguts pels alumnes.

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

Aprenem a fer inferències

- El grup impulsor va iniciar una cerca de diferents textos adequats per inferir.-D'aquests se'n va escollir un de la revista Cavall Fort.-Es va modificar el format del text per facilitar-ne la lectura, donat que era molt llarg.- Es van mantenir les imatges originals ja que ajudaven a la comprensió del text.

MENJAR POC I PAIR BÉ


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.