Next-Gen

ESMUC

In Glogpedia

by jsolersalahotmail
Last updated 2 months ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Music

Toggle fullscreen Print glog
ESMUC

El fet que a l'Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar aquí sigui molt enriquidora, i contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus.

Mostrem aquesta potent i musical eina per a l'Aula

Un pianista

RECORDA!Heu de fer un Glogster simulant una classe de Roda d'Instruments!

ESMUC

L'edifici

L'Esmuc comparteix edifici amb l'Auditori, al costat del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

La Biblio

L'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) és l'únic centre oficial d'iniciativa pública que atorga a Catalunya el Títol superior de música, en el marc de l’ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l'Espai Europeu de l’Educació Superior.Actualment, compta amb uns 600 alumnes que cursen la titulació superior de música, en les diverses especialitats que s'imparteixen, i uns 180 estudiants de màster i postgrau.

L'Escola

Erasmus Esmuc

TEM

TecnologiesEducacióMusical

per a més Informació:

www.esmuc.cat


Comments

    There are no comments for this Glog.