Next-Gen

Escola Mowgli

by escolamowgli
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
5

Test Glog

Seqüència1.- Lligam amb l’alumnat“Us mostro de què és tracta i per què és important”Lectura individual de la Guia d'anticipació. Subratllar i respondre.2.- El docent és l’expert i modela l’estratègia “Ho penso en veu alta i ho faig davant vostre” Mestra llegeix 1r paràgraf del reportatge i mostra com afirma o refusa l'anticipació.3.- Els alumnes practiquen l’estratègia i comparteixen “Ara, fem-ho junts!” Per parelles llegeixen 2n paràgraf i contesten.4.- Lectura independent “Podeu fer-ho sols?”Lectura individual de la resta i contesten.5.- Reflexió final Correcció, tots junts, de l'apartat "Després de llegir".6- Autoavaluació.

Justificació- Treballar un dels temes de Coneixement del medi.- Investigar-ho a partir d'un reportatge d'una revista.Què preteníem:- Aprendre a comprendre un text, a partir d'anticipar o predir el que vindrà.- Aprendre què és un fong, els tipus que hi ha i les parts del bolet.

Juny de 2013

Investiguem els fongs

Preparació / recursosRecursos:- Guia d'anticipació.- Reportatge.- Autoavaluació.Atenció a la diversitat:- Lectura de la Guia per part de la mestra.- Treball per parelles.

Escola Mowgli

Activitats de comprensió lectora


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.