Next-Gen

entreguerres_arts_visuals

by musicajpla
Last updated 4 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
entreguerres_arts_visuals

DADAISMENeix a Zurich el 1916, en plena I Guerra Mundial. No rebutja estils anteriors sinó que vol destruir l'art convencional. Qualsevol objecte de la vida quotidiana pot esdevenir art.

Marcel Duchamp. La font (1917)

Kurt Schwitters. Merz 46 A , (1921)

Raoul Hausmann. El crític d'art (1921)

SURREALISMELa influència dels nous conceptes de Freud sobre els sommis i l'inconscient porta al naixement d'aquest nou estil realista que juga amb l'impossible.

Marc Chagall. El violinista verd (1923-24)

René Magritte. La invenció col·lectiva (1934)

Salvador Dalí. La persistència de la memòria (1931)

ABSTRACCIÓL’art abstracte prescindeix de la representació d’un tema figuratiu i la reemplaça amb un llenguatge visual que és autònom i amb significat propi. És un moviment que s’inicia a principis del segle XX i busca la renovació absoluta de l’art. La tendència que domina cap els anys 20-30 és l’expressionisme abstracte.

ABSTRACCIÓ GEOMÈTRICAEs basa en l'estructura cubista. Utilitza formes bàsiques i colrs purs.

Piet Mondrian Gran composició A (1920)

Kazimir Malévitx Creu negra (1923)

Alexander Calder Mobile (1932)

René Clair. Entr'acte. (1924)

Luís Buñuel. Un chien andalou (1929)

Alexander Calder

LES ARTS VISUALS


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.