Next-Gen

Díaz Castro

by alexiagv
Last updated 3 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Test Glog

Acada o título de  bacharel no Instituto de Pontevedra (1945).Unha das obras á que adicou máis tempo en Vilagarcía foi un longo poema "Mediodía", composición en castelán de 443 versos. Naquel tempo nos Vilares estivo a preparar unhas oposicións nas que quedou de segundo e foi chamado a traballar como tradutor no Ministerio de Gobernación ás ordes dun Coronel en asuntos de seguridade.

No 1961 Galaxia publica o seu único libro: "Nimbos". "Penélope" foi o seu libro máis editado e traducido.

Xosé María Díaz Castro nace no Vilariño dos Cregos, o 19 de febreiro de 1914. Tíñanlle este chamadeiro, porque nun tempo nas tres casas, entre tíos e sobriños, houbo nove cregos. Era unha familia labrega cun certo nivel económico. Na casa convivían os pais, unha tía celibata con moita actividade relixiosa naquel tempo, e os catro irmáns: Antonio, José, María e Serafín.

Cando tiña 15 anos (1929) ingresei no Seminario de Mondoñedo, onde estudei 7 anos. Axiña puxéronme o alcume de “O Poeta”, seguin escribindo versos e mesmo escribin algúns deles en dous cadernos: Follas verdes e Follas ó aire, os cales quixen conservar inéditos.

O 3 de outubro do 1990 foi soterrado, no cemiterio de Guitiriz, coa asistencia de escritores e veciños, coma Manuel María, Uxío Novoneyra, Luís González Tosar ou Miguel Anxo Fernán-Vello.

No seu honor decidiuse adicarlle o Día das Letras Galegas, o día 17 de Maio de 2014.

Xosé María e Teresita casaron o 10 de agosto de 1954.Teñen tres fillos: Jose Mari, Maite e Iñigo.

García Vegas, Alexia 2º D


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.