Next-Gen

Comprensio de Problemes

by sisantllorenc
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension

Test Glog

SEQÜÈNCIA DE RESOLUCIÓ1. Explorar i entendre2. Representar i formular hipòtesi3. Fixar metes, definir estratègia i executar-la4. Revisar i reflexionar

Les experiències lectores ens serveixen per obtenir coneixements, ampliar els existents i assolir amb major profunditat tots els aspectes ja treballats. Però encara es pot arribar més enllà i obrir un nou camp de treball: la comprensió i resolució de problemes matemàtics i de lògica. Un camp amb un llarg recorregut i grans possibilitats. Un camp per descobrir!

ACTIVITATS DE COMPRENSIO LECTORA

Juny de 2013

PRINCIPALS PASSOS fets per desenvolupar tota aquesta experiència:: - Consolidació de la idea central: concretar les línies de treball i les possibilitats d'orientació de les tasques- Anàlisi de problemes adequats: escollir exercicis amb diferents tipus d'enunciats- Organització de les tasques: distribuir la feina al llarg del curs- Treball d'aula: realitzar aquesta experiència per tal de recollir els resultats- Anàlisi de la informació: valorar i obtenir conclusions de la feina desenvolupada

SI DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS: COMPRENSIÓ DE PROBLEMES


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.