Next-Gen

Biblija

by LjiljanaL
Last updated 3 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Book Reports

Toggle fullscreen Print glog
Biblija

Jedno od temeljnih civilizacijskih djela je Biblija, zbirka poučno-moralističkog i poetskog sadržaja koju kršćani i Židovi smatraju svetom. Sastavljena je od 73 knjige, a dijeli se na dva dijela:Stari zavjet i Novi zavjet. Postoje dva vrlo značajna prijevoda Biblije: SEPTUAGINTA, odnosno prijevod Staroga zavjeta na grčki jezik, i VULGATA ili prijevod sv. Jeronima na latinski.Prvi prevoditelj Biblije na hrvatski jezik bio je Matija Petar Katančić.

Biblija

STARI ZAVJETIzbor iz svjetovnih i religijskih tekstova starohebrejske književnosti- Petoknjižje- Povijesne knjige- Psalmi- Mudrosne knjige- Proročke knjige

NOVI ZAVJET govori o rođenju, životu i muci Isusa Krista, a sastoji se od 27 knjiga podijeljenih na- Matejevo evanđelje-Markovo evanđelje- Lukino evanđelje- Ivanovo evanđelje- poslanice apostola- katoličke poslanice- Apokalipsa


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.