Next-Gen

Bæææææ

by Vilde0306
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Other
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
Bæææææ

Den emosjonelle hjernen

Fornuft og følelser:- Avviser forestillingen om at tenkingen fungerer best når den arbeider uavhengig av følelsene- Viktig grunnlag for rasjonell tenking

Amygdala- Hjernens følelsesmessige hukommelse- Frykt og angst

Bæææ

Positive og negative effekter- Faresignaler- Klassisk betinging


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.