Next-Gen

Activitat Jornada Ramon Castelltort

by escolaramoncastelltort
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension
Grade:
5

Test Glog

SEQÜÈNCIA : "CAVALLERS , MONJOS I PAGESOS"1. MINI-LLIÇÓ: - Connexió :Presentem lectura i estratègia. Fem memòria del taller dels ibers. Comuniquem objectius - Modelatge: Treball per parelles (mestra/grup classe). La mestra verbalitza el que va fent i interactua amb la classe. Primer paràgraf. - Participació Activa: Per parelles faran el mateix amb el segon paràgraf. Es comprovarà que ho han entès. - Enllaç: Ara ho faran sols amb la resta dels paràgrafs de la lectura.2.LECTURA INDEPENDENT: - Realització per parelles de la tasca encomanada. - Atenció a la diversitat: Mestra tutora i en algun cas mestra d'E.E. donaran suport a l'alumnat amb nee - Falca oral per reforçar la bona comunicació entre parelles.3.PARLEM DEL TEXT. COMPARTIM. REFLEXIONEM: - Posada en comú: Escollir entre tots les respostes més completes per escriure-les a la pdi. Reflexió sobre com hem trobat les respostes a les preguntes a respondre. - Mural sobre els continguts apresos. - Referent d'aula sobre l'estratègia emprada. - Autoavaluació sobre l'estratègia - Rúbrica . Explicada pel mestre i feta conjuntament.

.

JUSTIFICACIÓ- A Medi Natural i Social hem treballat l’Edat Mitjana . La lectura ens ha permès fer-un repàs abans del control. - L'alumnat té moltes dificultats d’aprenentatge i manca d’atenció. Això ha condicionat l'estratègia a escollir, "Cercar la informació, per respondre a preguntes ,en el text i en el que ja sé", procediment de comprensió lectora ja treballat, que en repetir-lo els ha aportat seguretat i els ha permès reflexionar sobre el què i el com ho fan.

Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

CAVALLERS, MONJOS I PAGESOS

PREPARACIÓ/RECURSOSA l'aula es van presentar diferents llibres sobre l'edat mitjana. D'un d'ells es va escollir el text pel Taller de Lectura.Les dues tutores van desenvolupar la proposta del Taller que es detalla en la seqüència següent, que es va compartir i consensuar al si del Grup Impulsor (feed-back).Els recursos varen ser els de l'aula, amb pdi, més el suport de la mestra d'EE , en una de les aules.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.