Next-Gen

Activitat comprensió lectora

by calgravat
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Reading Comprehension

Test Glog

DESCRIPCIÓAquesta activitat pretèn ser el punt de partida per diagnosticar el nivell de lectura del qual partim amb l'alumnat de 1r d'ESO. Es tracta d'una prova de competència lectora on treballem tots els nivells de comprensió, prenent com a base les proves PISA.Així, l'activitat de comprensió es desglossa en:- Un 30% d'extracció i recuperació d'informació.-Un 40% d'integració i interpretació- Un 25% de reflexió i avaluació- Un 5% de contrastació de textos.TEMPORITZACIÓA l'inici de cada curs d'ESO en una sessió. Aquest any hem començat amb primer.Aquesta mateixa prova es passarà a finals de segon d'ESO.L'hem passada als quatre desdoblaments que tenim

JUSTIFICACIÓTot i que d'entrada es tractava de buscar estratègies i mecanismes de motivació lectora, el nostre grup de treball va considerar oportú prioritzar el coneixement del nivell lector del nostre alumnat, es a dir, buscar el punt del qual partim a principi de curs.A partir d'aquesta baremació inicial, podrem establir els procediments per millorar la seva competència lectora.

Activitats de comprensió lectora

Juny de 2013

Som lectors/es competents?

Preparació / recursos- Cerca d'un text narratiu atemporal i tranversal on hi hagues una part de lectura de text i una de grafic.text- Elaboracio del questionari a partir dels tipus d'activitat.tipus activitats- Preparacio del questionari en format de formulari de Google Docs.questionari- Recull automatic dels resultats en un full de calcul amb resultats qualitatius i quantitatiusresultats


Comments

    There are no comments for this Glog.