Next-Gen

3 Maja - Swieto Konstytucji

by maranocna
Last updated 3 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
3 Maja - Swieto Konstytucji

3 maja 1791 uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788.

Polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.