Next-Gen

Тест по Математика/Изходно ниво - 3ти клас/стр.1

by milman
Last updated 7 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Test Glog

Тест по МатематикаИзходно нивоИме:______________ ІІІ а клас 1гр.__________________________________________________________________________________________1.Кое от дадените числа има цифра на стотиците 9 ? 1т.А) 934 Б)619 В) 891 ________________________________________________________________________ 2. В кой ред всички числа са по-големи от 756 ? 1т. А) 762, 755, 669 Б) 834, 922, 756 В) 757, 802, 1000 ________________________________________________________________________ 3. Колко е сборът на числата 487 и 139 ? 1т. А) 626 Б) 616 В) 516 _________________________________________________________________________ 4. Колко е разликата на числата 716 и 197 ? 1т. А) 519 Б) 529 В) 619 _________________________________________________________________________ 5. Произведението на числата 97 и 7 е: 1т. А) 649 Б) 679 В) 639 __________________________________________________________________________ 6. Колко е частното на числата 744 и 6 ? 1т. А) 114 Б) 124 В) 119 ___________________________________________________________________________ 7. Стойността на израза 269 + (741 – 315) е: 1т. А) 695 Б) 426 В) 505 ___________________________________________________________________________ 8. Стойността на израза 600 – 126 : 6 е: 1т. А) 79 Б) 579 В) 589 ___________________________________________________________________________ 9. Колко ще получите, ако от третинката на 300 извадите 100 ? 1т. А) 800 Б) 200 В) 0 ___________________________________________________________________________ 10. Кое е неизвестното умаляемо в х - 168 = 459 ? 1т. А) 627 Б) 517 В) 291 11. Кое е неизвестното делимо в х : 7 = 106 ? 1т. А) 702 Б) 742 В) 812 ___________________________________________________________________________

Име


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.