Next-Gen

Изходно ниво ЧО / 3 клас

by sunrise651
Last updated 7 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Test Glog

Т Е С Т ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО /Изходно ниво/ – 3. клас....................................................................................................................................................(Име, презиме, фамилия, клас)Прочети внимателно всеки въпрос и отговор, като оградиш с кръгче само правилния отговор!1. Коя е най-малката част от обществото? А) семейството; Б) класът в училище; В) работещите в едно предприятие; 2. Символите на държавата са: А) азбука, народни песни и танци; Б) знаме, герб и химн; В) граници на държавата;3. С кой цвят се изобразяват на картата планините? А) син; Б) кафяв; В) зелен;4. С кой цвят се изобразяват на картата равнините? А) зелен; Б) кафяв; В) син;5. Кои са основните посоки на картата? Запиши ги на съответното място:6. Най-високата планина у нас е: А) Рила; Б) Пирин; В) Родопи; 7. Най-пълноводната българска река е: А) Искър; Б) Струма; В) Марица;8. Кое природно богатство не се среща в планините? А) гори; Б) билки; В) морска сол;9. Дунавската равнина е: А) най-обширната наша равнина; Б) най-ниската и най-равна наша земя; В) равнинна земя, оградена отвсякъде с планини;10. Горнотракийската низина е: А) обширна равнинна земя в Северна България; Б) равнинна земя в източната част на България; В) най-обширната равнинна земя в Южна България;11. Най-старите жители по днешните български земи са: А) траките; Б) славяните; В) българите; 12. През коя година се създава българската държава? А) 861 г.; Б) 681 г.; В) 881 г. 13. Какво направил по време на своето управление хан Крум? А) изградил нови градове крепости и белокаменен дворец в Плиска; Б) въвел първите писани закони – общи правила за мирния живот на българи и славяни; В) поставил във всички краища на страната верни боляри да му помагат в управлението;14. Кой въвел християнството в България и покръстил българите? А) цар Петър; Б) княз Борис Първи; В) цар Симеон Велики; 15. Кой владетел полага големи грижи за книжнината и времето му е известно като „Златен век” на старобългарската култура ? А)хан Аспарух; Б)цар Симеон Велики; В) княз Борис Първи;16. Кой град бил столица на България по времето на цар Симеон? А) Плиска; Б) Охрид; В) Велики Преслав;17. С какво свързваме управлението на цар Самуил? А) приел с почести в България светите Климент и Наум; Б) основал самостоятелна българска църква; В) преместил столицата в Охрид и водил тежки битки с Византия за запазване на България; 18. През коя година България станала част от византийската държава? А) 1008 г.; Б) 1018 г.; В) 1028 г.;19. През коя година цяла България окончателно е завладяна от османските турци? А) 1339г.; Б) 1393г.; В) 1396 г.;20. Подреди следните имена в две групи: Паисий Хилендарски, Георги Бенковски, Софроний Врачански, Васил Левски, Васил Априлов, Христо Ботев.Будители: ……………………………………………………………………………………Апостоли: ……………………………………………………………………………………21. Напиши под портретите имената на бележитите българи: 22. На 22 септември 1908 година владетелят Фердинанд обявява страната ни за независимо царство. Това се случва през кой век? А) 19. век; Б) 20. век; В) 21. век;23. Напиши най-малко по две имена на български: Писатели:..................................................................................................................... Художници:………………………………………………………………………….. Певци:.……………………………………………………………………………....... 24. Кой е нашият национален празник? А) 24 май; Б) 3 март; В) 6 септември;25. Кои общности в България празнуват следните битови празници? Курбан Байрам – ………………………………………………………Василица – ……………………………………………………………..Пурим – ………………………………………………………………… Вартананц – ………………………………………………………........

с____

ю____

и____

з_____

клик

клик

клик

клик

клик

клик

клик

клик

клик

Васил Левски

Александър Батенберг

Стефан Стамболов

клик

клик

клик

клик

клик

клик

клик

клик

клик

:-)

клик

клик


Comments

  • justinasaramarie 5 years ago

    justinasaramarie's avatar

    I love this lol:)How did you get the couple to kiss or the man in the tube?