Glog thumbnail

To view Glogster properly,
use the Flash Plug-in. If your system is not playing correctly, download a new plug-in.

Glog text

Àcid lignocèric

ESTRUCTURA

ON EL TROBAM

CARACTERÍSTIQUES

Fòrmula química C23H47COOH Massa molecular 368,63 g/mol Punt de fusió 84,2ºC

L'àcid lignocèric o tetracosanoic és un àcid gras saturat

En el carbó de la fusta

En diversos cerebròsids (esfingolípid)

En petites quantitats en la majoria dels greixos naturals.

L'acumulació d'alguns àcids grassos de cadena molt llarga (AGCML) està associada amb malalties degeneratives en el sistema nerviós central. Hi ha un nombre d'alteracions genètiques que impliquen acumulació d'esfingolípids, usualment causa de la falta d'enzims necessàries per renovació dels AGCML de les membranes, que inclouen l'àcid lignocerico. Els estils de vida sedentaris i dietes altes en greixos condicionen a un patró metabòlic que pot portar a un augment dels AGCML en plasma i en les membranes dels eritròcits.

Glog thumbnail

Images on Glog

Click on the thumbnail to see original image.

Image Image