Glog thumbnail

To view Glogster properly,
use the Flash Plug-in. If your system is not playing correctly, download a new plug-in.

Glog text

Steps: (etapy)

A PROJECT!

1. Tworzymy grupy (2-4 osoby) i opracowujemy dialogi.

4. Konkurs na sali A-V! Przedstawienie najlepszych scenek i podsumowanie projektu w formie konkursu. Powodzenia!

3. Prezentujemy komiksy nauczycielowi i swojej klasie. Przedstawiamy scenki. Najlepsze grupy typujemy do udzialu w finale.

2. Nauczyciel sprawdza,a my przygotowujemy komiksy ze scenkami.

Let's play football!

I've got an idea!

Hm......, What to do....?

Or....... Make a comic!

Glog thumbnail