Glog thumbnail

To view Glogster properly,
use the Flash Plug-in. If your system is not playing correctly, download a new plug-in.

Glog text

оцветявкаposter yourself

Урок- видеоposter yourself

Тематичен план по БДП за 2 клас Глобална тема: "Пътник в обществения транспорт" 1. Разширяване и уточняване у децата на представите и понятията за обществени превозни средства , спирките за тях и пътните знаци 2. Упражнение в наблюдение на пътниците и превозните средства на спирката 3. Безопасно поведение на спирката при чакане , приближаване , спиране и качване 4. Кои са опасните места за децата в МПС ? Как да се държим като пътници 5. Безопасно качване , заемане на безопасно място , придвижване и подготовка за слизане poster 6. yourselfБезопасно поведение при слизане и пресичане пред или зад спряло превозно средство 7. Наблюдение и коментиране поведението на пътниците и децата при слизане и пресичане пред (зад) спряло превозно средство 8. Вербална и писмена активност на децата по проблема безопасно поведение на спирките за обществен превоз

С благодарност към Полиposter yourself

Петминутка 1.Какво означава червеният цвят на светофара? 2.Превозно средство за превоз на пътници 3. Безмоторно превозно средство 4.Знак, който указва правилата за движение по пътищата 5.Смяна посоката на пътя 6.Устройство за движение на автомобила през тъмната част на денонощието 7.Релсово превозно средство 8.Човек, който управлява автомобил При правилно решение, в жълтите квадратчета ще получите името на важно пътно съоръжение. poster yourself

Тест poster yourself

poster yourselfурок

Glog thumbnail

Audio on Glog

  • регулировчик.mp3
  • svetofar.mp3
  • на улицата.mp3

Youtube videos on Glog

Знам и спазвам правилата

Знам и спазвам правилата

Tags:урок, безопасност, на, движението, 2-ри, клас

Знам и спазвам правилата

Tags:урок, безопасност, на, движението, 2-ри, клас

Images on Glog

Click on the thumbnail to see original image.

Image Image Image Image Image Image Image