Glog thumbnail

To view Glogster properly,
use the Flash Plug-in. If your system is not playing correctly, download a new plug-in.

Glog text

ŽEMĖS SANDARA

Žemę turime tik vieną vienintelę saugokime ir gerbkime JĄ.

Štai kaip atrodo besiveržiantis ugnikalnis!

Lina Kemežaitė 6a kl. Griškabūdžio gimnazija

Žemės kilmė Mokslininkai įvairiai aiškina, kada ir kaip susidarė Žemė. Viena iš hipotezių teigia, kad Saulė, Žemė ir kitos planetos susiformavo iš didžiulio dujų ir dulkių debesies. Maždaug priš 4,5 mlrd. metų šis debesis ėmė trauktis ir subirėjo į didelius uolienų luitus. Po kiek laiko luitai sukibo ir iš jų susidarė PLANETOS.

Jei pastebėjote tai žemė labai panaši į obuolį.

Glog thumbnail

Images on Glog

Click on the thumbnail to see original image.

Image Image Image Image Image Image Image Image