Glog thumbnail

To view Glogster properly,
use the Flash Plug-in. If your system is not playing correctly, download a new plug-in.

Glog text

El Barroc

Any inici del període: 1600 Any final del període: 1750

Període anterior: Renaixement Període posterior: Classicisme

Ciutats o països a destacar: Itàlia (Venècia) França Anglaterra Alemanya (Leipzig, Hamburgo)

Música Vocal

Mús. Instrumental

Compositors: D.Scarlatti, A.Corelli, A.Vivaldi i T.Albinoni. G.F.Händel i H.Purcell. F.Couperin, J.Ph.Rameau i G.B Lully. J.S Bach i G.Ph. Telemann.

Activitat Jclic de l'òpera

En el barroc es conrea el gust per l'ornamentació la dissonància i el moviment. En música, l'evolució del Renaixement al Barroc no es dóna simultàniament en tots els països europeus. L'època Barroca es caracteritza per una gran riquesa de formes i estils nous, tant en la música vocal com, sobretot, en la instrumental.

Glog thumbnail

Images on Glog

Click on the thumbnail to see original image.

Image Image