Glog thumbnail

To view Glogster properly,
use the Flash Plug-in. If your system is not playing correctly, download a new plug-in.

Glog text

Mintys apie kalbą

Kalba – tai brasta per laiko upę; ji mus veda į protėvių būstą, bet tenai negali patekti tas, kuriam baugūs gilūs vandenys. V. Ilič – Svityčius

Kalba – sielos veidrodis. Kaip žmogus kalba, toks jis ir yra. Publijus Siras Publijus Siras Kalba - sielos veidrodis. Kaip žmogus kalba, toks jis ir yra. Publijus Siras

Žmonių kalba yra tai įvairių įvairiausių žinių aruodas. Ji atstoja geriausią senovės dokumentų rinkinį. Kalba – tai mūsų archyvas. Kalboje, it stebuklingame veidrodyje, atšviečia tautų gyvenimas, jų kultūra, jų santykiai su kaimynais. Kazimieras Būga

Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia. J. Jablonskis

Kalba turi daug rankų – priglausti, atleisti, paguosti, apglėbti, sutaikinti, sujungti… Baisu, kada šitos rankos lieka tuščios, kada ta pačia kalba kalbantys nesusikalba. Justinas Marcinkevičius

Gerbkite savo kalbą, ir jums bus gera gyventi. Nes kas pats savęs negerbia, to ir kiti negerbs. J. Alunanas

Nieko dvasingesnio nei širdingesnio už kalbą tauta neturi. Tad jei tauta nenori prarasti to, per ką egzistuoja, turi nieko kito taip nežiūrėti kaip kad nebūtų darkoma jos kalba. E. M. Arntas

Kalba yra didis, tautos statytas paminklas. J. Jablonskis

Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį. R. V. Emersonas

Kalbėdamas kiekvienas žmogus padaro ryškią savo asmenybę ir todėl jis yra nors mažas menininkas. Vydūnas

Gerbkite savo kalbą, ir jums bus gera gyventi. Nes kas pats savęs negerbia, to ir kiti negerbs. F. Hebelis

Kalbėdamas kiekvienas žmogus padaro ryškią savo asmenybę ir todėl jis yra nors mažas menininkas. Vydūnas

Galima tartis su tais, kurie kalba kita kalba, bet tik ne su tais, kurie tiems patiems žodžiams suteikia visai kitą prasmę. Ž. Rostanas

Kalbant reikia rūpintis ne žodžių kiekiu, o mintimi, ir ne iškalbos dovana, o sugebėjimu analizuoti. Mo Ti

Jei nemoki kalbėti, išmok klausyti. Pomponijus

Žmonės sukūrė kalbą aiškintis tarpusavyje, o ne vienam kitą apgaudinėti. A. Mandzonis

Daug kalbėti ir daug pasakyti ne tas pats. Sofoklis

Ko nejaudina žodis, to neišjudins ir lazda. Sokratas

Jei kalbi – tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą. Indėnų patarlė

Dėl vieno ištarto žodžio žmogų pavadina išminčiumi arba kvailiu. Būkite atidūs, galvokite, ką sakote. Konfusijus

Žodžiai turi galią naikinti ir išgydyti. Kai jie yra tikri ir nuoširdūs, jie gali pakeisti mūsų pasaulį. Sidharta Gautama

Blogis – ne tai, kas patenka žmogaus burnon. Blogis – tai, kas iš jos išeina. Paulo Coelho

Gera taisyklė, kai žodžiai paprasti, o jų prasmė gili. Mencijus

Kalba buvo duota žmonėms, kad užmaskuotų mintis. Taleiranas

Nėra nieko galingesnio už žodį. Tvirtų argumentų ir taurių minčių gretų neįmanoma pralaužti. Žodis kerta nuožmiuosius ir griauna tvirtoves. Tai nematomas ginklas. Be jo pasaulį valdytų šiurkšti jėga. Anatolis Fransas

Kitaip sudėlioti žodžiai turi kitokią prasmę, o kitaip sudėliotos prasmės – kitokį poveikį. Blezas Paskalis

Glog thumbnail

Audio on Glog

  • http://www.zvaigzdele.lt/picture/upload/daineles/Myleki zodzius