Glog thumbnail

To view Glogster properly,
use the Flash Plug-in. If your system is not playing correctly, download a new plug-in.

Glog text

Tarptautinės organizacijos

Ekonomines organizacijos

Tarptautinės organizacijos

ES - Europos sajunga. Tikslai: Bendra vidaus politika ir glaudus bendradarbiavimas visose gyvenimo srityse. Šalių narių skaičius: 25. Centrinė būstinė: Briuselis. Ekonominio susivienijimo BVP JAV dol. : 13,5 trln. http://europa.eu

NAFTA - Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos asociacija. Tikslai: Laisvoji prekyba. Šalių narių skaičius: 3. Centrinė būstinė: - Ekonominio susivienijimo BVP JAV dol. : 14,4 trln. www.nafta-sec-alena.org

EFTA - Europos laisvosios prekybos asociacija Tikslai: Laisvas prekių, paslaugų, darbo jėgos ir kapitalo judėjimas su ES šalimis vykdant savarankišką prekybos politiką. Šalių narių skaičius: 4. Centrinė būstinė: Ženeva. Ekonominio susivienijimo BVP JAV dol. : 0,6 trln. www.efta.int www.nafta-sec-alena.org

WTO - Pasaulio prekybos organizacija. Tikslai: Tarptautinės prekybos plėtros reguliavimas pagal laisvosios prekybos principus. Šalių narių skaičius: 3. Centrinė būstinė: Ženeva. www.wto.int

G 8 - Aštuonių grupė. Tikslai: Pasaulinių ekonomikos, saugumo, aplinkosaugos, problemų aptarimas. Šalių narių skaičius: 8. Centrinė būstinė: -

African Union - Afrikos Sąjunga Tikslai: Afrikos valstybių vienybė ir solidarumas, bendradarbiavimas Afrikos žemyno vidaus ir užsienio reikalų srityje, karinių konfliktų slopinimas ir kova prieš badą. Šalių narių skaičius: 53. Centrinė būstinė: Adis Abeba Ekonominio susivienijimo BVP JAV dol. : 1,5 trln. www.africa-union.org

NATO - Šiaurės Atlanto sutarties organizacija Tikslai: Kolektyvinė apsauga. Būstinė: Briuselis www.nato.int

UNESCO - Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Tikslai: Tarptautinis bendradarbiavimas švietimo, mokslo ir kultūros srityje. Būstinė: Paryžius www.unesco.org

Council of Europe - Europos taryba Tikslai: Demokratijos ir žmogaus teisių apsauga, Europos kultūros identiteto ir kultūrų įvairovės išsaugojimas. Būstinė: Strasbūras www.coe.int

UN - Jungtines Tautos Tikslai: Palengvinti bendradarbiavimą tarptautinės teisės, saugumo, ekonominės plėtros ir socialinio teisingumo srityse. Būstinė: Niujorkas www.un.org

IMF - Tarptautinis valiutos fondas. Tikslai: Finansinė parama, pasaulio valiutų kurso ir mokėjimų balansų monitoringas. Būstinė: Vašingtonas www.worldbankgroup.org www.worldbank.org

Glog thumbnail

Images on Glog

Click on the thumbnail to see original image.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image