Glog thumbnail

For proper viewing of Glogster use Macromedia Flash Plug-in.
Download a new plug-in, if your system is not playing correctly.

text který se navhází v glogu

pH Indikatoriai

Namų gamybos Indikatoriai

Rūgščių ir šarmų nustatymas su indikatoriumi

Indikatoriai - medžiagos, kurių spalva keičiasi priklausomai nuo aplinkos rūgštingumo, todėl naudojami tirpalų pH nustatyti. Dažniausiai naudojami: metiloranžinis, metilraudonasis, lakmusas ir fenolftaleinas.

ph skalė

 

YouTube

undefined

Tags:

undefined

Tags:idikatorius, 0001a

Images

Click on the thumbnail to see original image.

Image Image Image Image Image