Glog thumbnail

To view Glogster properly,
use the Flash Plug-in. If your system is not playing correctly, download a new plug-in.

Glog text

Една на всеки 4 години е високосна

Слънцето достига най-високото си положение по пладне. През различните сезони то се издига на различна височина. Най-високо е през лятото, а най-ниско през зимата. Това променя продължителността на деня. През лятото дните са дълги, а през зимата къси.

Презентация -клик

Презентация -клик

Вече знаем, че земята се върти около своята ос. Освен това тя обикаля около Слънцето. Земната ос е наклонена. Затова при движението на Земята около Слънцето у нас и в много други страни се сменят сезоните - зима, пролет, лято и есен.

Орбита - мислената линия, по която Земята обикаля около Слънцето. Времето за една пълна обиколка е:

Земната ос има постоянен наклон. Той не се изменя, когато Земята обикаля около Слънцето.

Когато Северният полюс е наклонен към Слънцето, у нас е лято. До нас достигат повече слънчеви лъчи за един час и получаваме повече слънчева енергия.

През зимата към Слънцето е наклонен Южният полюс. Тогава падат по-малко слънчеви лъчи и Слънцето ни огрява по-слабо

Glog thumbnail

Youtube videos on Glog

Ultimate Earth

Ultimate Earth

Tags:sun, moon, earth, comet, disaster, space, animation, music

Ultimate Earth

Tags:sun, moon, earth, comet, disaster, space, animation, music

Images on Glog

Click on the thumbnail to see original image.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image